ติดต่อเรา

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 3C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

 

ศูนย์บริการลูกค้าในประเทศ: 

(+66)2709-4040

โทรสารศูนย์บริการลูกค้าในประเทศ:

(+66)2709-4396 

ศูนย์บริการลูกค้าต่างประเทศ:

(+66)2323-1906(+66)2709-3997

โทรสารศูนย์บริการลูกค้าต่างประเทศ:

(+66)2324-0552

อีเมล : 

การกำกับดูแลกิจการ:  
ความสัมพันธ์ด้านการลงทุน:
ฝ่ายขายและการตลาด:
อื่นๆ:

แผนที่


APPLIED DB Public Company Limited

HEAD OFFICE
252 M 4 Sukhumvit Rd. Prakasa Muang Samutprakarn Thailand 10280

LOCAL CUSTOMER SERVICE
Tel. (+66) 2709-4040 Fax.(+66) 0709-4396

OVERSEA CUSTOMER SERVICE
Tel. (+66) 2323-1906 Fax.(+66) 2324-0552
Tel. (+66) 2709-3997

E-mail

CORPORATE GOVERNANCE :
INVESTMENT RELATION:
SALES & MARKETING:
OTHER :